O Firmie


Tradycje winiarskie firmy sięgają tu 1953 roku!

Od ponad 60 lat, najpierw na gruncie spółdzielczym, a od niemal 20 lat przez Agropol, jako Spółkę z kapitałem prywatnym, produkowane są w Potyczy najwyższej jakości wina. Z małej, zatrudniającej kilkanaście osób Spółdzielni, przez kolejne lata rozwoju, powstała firma produkująca dziś miliony butelek win rocznie, które poprzez sieć hurtowni i dystrybutorów docierają do Klientów na terenie całego kraju. Dzięki bardzo dobrej jakości, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Dzieje się tak, ponieważ pracują tu najlepsi w branży fachowcy, a także dzięki reżimowi technologicznemu, nad którym ”czuwa” wprowadzony już 10 lat temu system Zarządzania Jakością ISO – 9001:2008 oraz system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP, certyfikowany i permanentnie kontrolowany przez Lloyd’s Register Quality Assurance Limited.

Zakład produkcyjny ulokowany został niemal w samym centrum „Największego Sadu Zjednoczonej Europy” co stanowi, że dostęp do najwyższej jakości surowca jest na wyciągnięcie ręki.

 

Klient jest dla nas postacią nr 1

 


CERTYFIKACJA

ISO Przygotowania do certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z normami ISO 9001 mogą trwać nawet do kilku lat i powinny wiązać się z przyjęciem optymalnego modelu doskonalenia zarządzania. Firma AGROPOL posiada system zarządzania jakością pod numerem 9001:2008.

Całościowy proces dokumentowania i wdrażania systemu zarządzania jakością dzieli się na 3 podstawowe etapy, do których należą: opracowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu. Istotną rolę w sprawnym przeprowadzeniu całego procesu ogrywa szczegółowy harmonogram wdrażania systemu w organizacji. Pozytywne przejście całej procedury skutkuje uzyskaniem certyfikatu zgodności z normą ISO. W zdecydowanej większości przypadków certyfikat nie jest bezterminowy, tylko przyznawany na kilka lat i aby go utrzymać przedsiębiorstwo musi przeprowadzać wewnętrzne audyty kontrolne, dokonywane 1 lub 2 razy do roku. Certyfikat na zgodność z normą ISO przyznawany jest na 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest audyt recertyfikacyjny.

HACCP Najważniejszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości produktów oferowanych przez naszą firmę ku zadowoleniu klientów i satysfakcji pracowników.

Dla realizacji tego celu opracowano i wdrożono system jakości, według PN-EN ISO 9001:2001 i bezpieczeństwa zdrowotnego opartego na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP. Następnie dokonano aktualizacji systemu jakości, według PN-EN 9001:2008. System HACCP funkcjonuje zgodnie z 7 zasadami HACCP podanymi przez Codex Alimentarius co udokumentowano w Księdze Jakości i HACCP. Obrót owocami i warzywami prowadzimy przestrzegając zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej oraz w myśl przepisów prawa polskiego. Wszyscy jesteśmy zaangażowani w sprawę dystrybucji produktów zaspakajających potrzeby klientów, tak jak i w dalszym rozwoju współpracy z klientami i dostawcami.

Naszym dążeniem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań. Pracownicy znają Politykę Jakości i HACCP ustanowioną przez Właściciela i w pełni się z nią identyfikują. Poprzez szkolenia podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie bezpiecznej produkcji i dystrybucji oraz doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania Jakością i HACCP.


Dla zapewnienia ciągłego rozwoju naszej firmy realizujemy następujące cele strategiczne:

  • zwiększamy efektywność ekonomiczną firmy,
  • poszerzamy rynki zbytu,
  • modernizujemy infrastrukturę.
  • Naszą nadrzędną dewizą jest stale podnosić satysfakcję klientów poprzez dostarczanie szerszej gamy wysokiej jakości produktów przy jednoczesnym szybkim i zyskownym rozwoju firmy.

 Bądź na bieżąco zapisz się do Newslettera